ดอยหลวงเชียงดาว 23 - 26 ธ.ค. 2560

บริษัท ภัทรทรัพย์ จำกัด พาพนักงานไปเที่ยวประจำปี 2017

คณะครอบครัว คุณมนัสวี ทำบุญไหว้พระเสริมดวง ที่ประเทศเมียนม่า 2017